Ташрифи навбатии намояндагони Бонки Рушди Осиё ба Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Санаи 1-уми феврали соли 2018  дар  Агентии Обуњавошиносии Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вохури бо намояндагони  Бонки Рушди Осиё  гузаронида шуд.

Дар вохурї аз тарафи Агентии обуњавошиносї  директор Расулзода Њомидљон Њасан, муовини директор Абдуалимов Каримљон Ќудусович, муовини директор Олимов Суњроб Амонуллоевич ва мутахассиси шуъбаи робитањои байналхалќїЊасанов Саддам Сафарович иштирок доштанд.

Аз тарафи Бонки Рушди Осиё   роњбари миссияи Бонки Рушди Осиё  Натан Рив, намояндаи доимии Бонки мазкур Фаросатшоева Гулсун  ва тарљумон Гвасалия иштирок доштанд.

Мавзуи муњокимавии  тадбиќи  Лоињаи Бонки Рушди Осиё оид ба идоракунии сарчашмањои обї дар њавзаи дарёи Панљ ва дигаргуннамоии институтсионалии Агентии обуњавошиносї иборат буд. 

Вазифањои асоси Миссия :

 

-  дизайни умумии лоиња, асоснокнамої, таъсирот,вазифањо ва натиљањо;

-  механизми маблаѓгузорї ва тадбиќнамої ;

- роњбарият оид ба идора кардани лоиња;                    

- чорабинињо оид ба оѓози лоиња.

Дар ин алоќаманди лоињаи пешнињод шуда, раванд ва талаботњои Бонки Рушди Осиё мавриди муњокима ќарор гирифт.

Дар љараёни вохурї роњбарияти Агентї оид ба сохтумони бинои нави Агентии обуњавошиносї саволњо пешнињод намуданд. Инчунин барои таъмини Агентї бо таљњизодњои муосир мавриди пешнињод ќарор гирифт.

 

Љаноби Натан Рив таъкид кард, ки лоиња бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон тадбиќ мешавад. Тибќи гуфтањои Натан Рив оѓози тадбиќи лоиња эњтимолан моњи сентиябри соли 2018 дар назар дошта шудааст. 

Новости